PERH-i andmekaitse talitluspidevuse plaan

aprill 2006 - juuli 2006

Kirjeldus

Põhja-Eesti Regionaalhaigla (PERH) tellimusel koostas Hansson, Leego & Partner PERH-i põhitegevusprotsessi toetava talitluspidevuse plaani ja IT süsteemide taasteplaanide aluspõhjad.

Töös lähtuti olemasolevast PERHi põhitegevusprotsessist ning iga põhitegevusprotsessi osa juures analüüsiti, millised põhi- ja tugisüsteemid on vastava põhitegevusprotsessi juures kriitilised ja milliseid olulisi protsesse põhi- ja tugisüsteemide katkemine kriitiliselt mõjutab. Arvestati asjaoluga, et kriisiolukorras tuleb tegeleda ainult kõige olulisemaga, seega jäeti kõrvale need süsteemid, mis ei osutunud kriitilisteks. Esmajoones peab olema tegevus suunatud nendele süsteemidele, mis võimaldavad säästa inimelusid ja tervist, vältida suurt majanduslikku kahju, vältida klientuuri ja reputatsiooni kadu.

Tulemid

  1. Põhiprotsesside kirjeldused
  2. Tugiprotsesside kirjeldused
  3. Talitluspidevuse plaan
  4. IT süsteemide taasteplaanide aluspõhjad