Pärnu Linnavalitsuse ISKE nõustamine

november 2009 - mai 2010

Kirjeldus

Pärnu Linnavalitsuse tellimusel nõustas Hansson, Leego & Partner Pärnu Linnavalitsust infosüsteemide turvameetmete süsteemi (ISKE) meetmete rakendamisel ja infoturbealase baasdokumentatsiooni ettevalmistamisel.

Tulemid

  1. Põhjalikud intervjuude memod
  2. Riskianalüüs
  3. Turvameetmete rakendamiseks vajalik dokumentatsioon
  4. Tegevuskava turvameetmete rakendamiseks
  5. Finantsanalüüs
  6. Tutvustus juhtkonnale ja võtmeisikutele
  7. Tööde kokkuvõte, soovitused, järeldused