Otsustustoe lahenduste uuringu nõustamine

aprill 2015 - juuni 2015

Kirjeldus

Tallinna Tehnikaülikooli viis läbi Sotsiaalministeeriumi tellimusel personaalmeditsiini rakendamiseks digitaalsete otsustustoe lahenduste arendusuuringu.

Projektis osales Erkki Leego terviseandmestike andmekvaliteedi analüüsi eksperdina.

Tulem