Õpingukaardi IS hetkeolukorra hindamine

detsember 2010 - märts 2011

Kirjeldus

Liikluskasvatuse Ühendus soovis hinnata autoõpetuse õpingukaardi infosüsteemi juurutamise projekti hetkeolukorda, et tagada enda huvide kaitse ning vajadusel valmistuda edukaks järeljuurutuseks.

HLP konsultandid koostasid hetkeolukorra hinnangu ja kirjeldasid edasise tegevuskava.

Tulemid

  • Hetkeolukorra hinnang
  • Tegevuskava