Olerexi IT olukorra hindamine

september 2011 – september 2013

Õppisin ühe aastaga dokumenteerimise ja IT-juhtimise kohta rohkem kui enne seda 12 aastaga. IT-juht Alvar Soome

Kirjeldus

Olerexi tellimusel hindas Hansson, Leego & Partner ettevõtte infosüsteemi ja IT-meeskonna toimimise hetkeolukorda ning koostas IT strateegia aastateks 2011-2015 a.

Alates novembrist 2011 aitas HLP IT-nõunik hinnata IT strateegilisi valikuid, käivitada terviklikku infohaldust, luua tulemusliku IT meeskonna ja leida ettevõtte eesmärkide täitmiseks vajalikud IT koostööpartnerid ning infosüsteemid. IT-nõunik aitas IT-juhil rakendada tarkvaraarenduse töökorda ning fikseerida ja juurutada infosüsteemi sisekorrad.

Põhjalikult uuendati failisüsteem DOKU koos korrektse juurdepääsude haldusega.

Tulemid

  1. IT strateegia 2011-2015 ja tegevuskava
  2. Sisekorrad: infosüsteemi kasutamise kord, infohalduse juhend, talituspidevuse plaan
  3. IT meeskond: ametijuhendid, töölepingud, uute meeskonna liikmete konkursid
  4. Koostöövõrgustik: teenuselepingud, teenusepartnerite hanked
  5. Tarkvaraarenduse metoodika.