Olerexi IT hetkeolukorra hindamine

jaanuar 2015 - veebruar 2015

Kirjeldus:

Olerex soovis hinnata IT valdkonna hetkeolukorda ja saada nõu IT osakonna toimimise parendamiseks.

Leego Hanssoni konsultandid tutvusid Olerex ASi infosüsteemidega ja IT osakonna töökorraldusega ning koostas tähelepanekute alusel auditi aruande.

Tulemid:

  • Auditi aruanne