Õiguskantsleri kantselei IT visioon

oktoober 2011 - november 2011

Töö kiire, tulemus selge! Õiguskantsleri Kantselei direktor Alo Heinsalu

Kirjeldus

Õiguskantsleri Kantselei tellimusel teostas HLP sõltumatu IT teenuse analüüsi koos hetkeolukorra kirjelduse, IT teenuse visiooni ja IT teenuse visioon elluviimiseks vajaliku tegevuskava.

Hetkeolukorra hindamise käigus viidi läbi küsitlused organisatsiooni võtmeisikutega ning anti hinnang infovarade haldamise jätkusuutlikkusest võimulahususe ja asutuse toimimise seisukohalt.

IT visiooni elluviimiseks koostati kolm alternatiivset tegevuskava.

Tulemid

  • Hetkeolukorra kirjeldus
  • IT visioon
  • Tegevuskava IT visiooni elluviimiseks