Õiguskantsleri kantselei andmekaitse audit

mai 2007 - juuni 2007

Kirjeldus

Õiguskantsleri Kantselei tellimusel auditeeris Hansson, Leego & Partner asutuse infovarade turvalisust ja infoturbepoliitika piisavust ning terviklust.

Analüütik selgitas välja infovarade turvaklassi, analüüsis infovaradele mõjuvaid ohtusid ning ohtude realiseerumise tõenäosust ja kirjeldas andmeturbe hetkeolukorda.

Tulemid

  1. Infovarade turvaklass
  2. Ülevaade andmeturbe hetkeolukorrast
  3. Turvanõuded valdkondade kaupa