Õhukvaliteedi seire tarkvara hanke koordineerimine

jaanuar 2014 - mai 2014

Kirjeldus

Hansson, Leego & Partner nõustas Tallina Sadamat Muuga sadama õhukvaliteedi seire veebirakenduse arenduseks partneri leidmisel. Konsultant tagas hankes asutuse huvide kaitse ning tõhusa koordineerimise.

Tallinna Sadam hankis Muuga Sadama piirkonnale seirejaamad, mis mõõdavad ühendite kontsentratsiooni välisõhus. Jaamadest tuleva info töötlemiseks on vajalik uue operatiivse veebirakenduse loomine.

Konsultant koostas hankedokumendid sh raam- ja hankelepingu projektid ning abistas vaidlustuse käigus tekkinud küsimustele vastamisel.

Hankes osales 12 ettevõtet, millest kvalifitseerus 10. Konsultant analüüsis ning aitas hinnata pakkumusi. Edukaks tunnistati madalaima maksumusega pakkumuse esitanud ettevõte.

Tulemid

  1. Hankedokumendid arenduspartneri leidmiseks
  2. Raam- ja hankelepingu projekt
  3. Pakkumuste analüüs