NAV2016 juurutamise projektijuhtimine

märts 2016 - veebruar 2017

Iga IT arendusega seotud projekt on väga nõudlik nii tellija kui arendaja suhtes. Tegime õige valiku võttes NAVi versiooni vahetuseks appi Leego Hanssoni. Eveli Pung on erakordne projektijuht, kelle põhjalikkus ja analüüsivõime on tähelepanuväärsed! Selle aasta jooksul, mil Eveli Liviko projektiga töötas, muutus ta nagu omainimeseks, kellega sa võisid alati arvestada. Ühtlasi tahan kiita kogu Leego Hanssonit, kui kõrge töökultuuri, pühendumuse ja paindliku suhtumisega koostööpartnerit. Tehke edasi seda, mida teete! – Gea Reimann, finantsjuht

Kirjeldus:

Liviko peamine eesmärk oli läbi viia sujuv NAV põlvkonnavahetus NAV2009-lt NAV2016-le.

Konsultant Eveli põhilised ülesanded olid seotud tellija tegevuste koordineerimisega. Koos kasutajatega testplaanide koostamine, kasutusel olevate funktsionaalsuste ja erilahenduste kaardistamine, LIVE-i planeerimine ja selle operatiivjuhtimine olid vaid mõned ülesannetest. Projekti tegi põnevaks võimalus tutvuda alkoholi tootmise praktikate ja aktsiisiarvestuse maailmaga.

NAV2009 asemel sai edukalt igapäevatöös juurutatud NAV2016. Projekti käigus tekkis ka projektdokumentatsioon, mis sisaldas kogu süsteemi funktsionaalsuste ülevaadet ja kõikidest valdkondadest koondatud edaspidiseid arengusoove.

Leego Hanssoni, Liviko ja NAV arenduspartneri koostöös sündis parim meeskond, et projekt edukalt ellu viia – kõik võtmeisikud olid oma valdkonna tegijad ja kõik tunnetasid vajadust sihikindlalt panustada. Saime oma potentsiaali maksimaalselt ära kasutada. Minu jaoks inspireeriv ja arendav projekt, mis paneb silmad pikaks ajaks särama. – Eveli Pung, konsultant

Tulemid:

  • Edukas üleminek NAV2009-lt NAV2016-le
  • Arendusülesanded, testplaanid, LIVE-i plaan
  • Süsteemidokumentatsioon
  • Projektijuhtimise dokumentatsioon