MS Axapta juurutuse lõpetamise nõustamine

aprill 2006 - mai 2007

Kirjeldus

Rait tellimusel koordineeris HLP Raiti esindajana MS Axapta juurutamise etapi lõpetamist ettevõttes.

Arendajaga leiti ühine keel ja seisukohad projekti hetkeseisu kohta, mille põhjal koostati juurutamise lõpetamiseks vajalike tööde nimekiri.

Tulemid

  1. Juurutamise etapi üleandmise-vastuvõtmise akt
  2. Hoolduslepingu projekt
  3. Edasise hooldus- ja arendusprotsessi reeglistik