MS Axapta juurutamine Salvestis

september 2006 - jaanuar 2007

Kirjeldus

Salvesti tellimusel koordineeris Hansson, Leego & Partner Salvesti esindajana MS Axapta juurutamist ettevõttes.

Konsultandi ülesanne oli korraldada ettevõtte sisesed projektitööd ning kokkulepete haldus viisil, mis tagab kõigile huvigruppidele ülevaatlikkuse projekti hetkeseisust.

Tulemid

Projekti juhtimise dokumentatsioon