Mark Oil dokumendihalduse tegevuskava

oktoober 2011 - november 2011

Koostöös HLP tubli meeskonnaga saime väga hea pildi oma hetkeolukorrast dokumendihalduses. Projekti tulemiga on lihtsam edasi minna uue dokumendihalduse valimise ja juurutamisega.  Mark Oil grupi IT juht Karol Kislenko

Kirjeldus

Mark Oil OÜ tellimusel koostas HLP firma info- ja dokumendihalduse haldamise visiooni. Projekti käigus intervjueeriti võtmeisikuid, viidi läbi vaatlusi ja tutvuti olemasoleva dokumentatsiooniga.

Projekti raames kirjeldati hetkeolukord, koostati ülesandepüstitus ning tegevuskava dokumendihalduse rakendamiseks.

Tulemid

Dokumendihalduse ülesandepüstitus ja tegevuskava.