Lasita Maja IT olukorra hindamine

juuli 2011 - august 2011

Kirjeldus

Lasita Maja tellimusel tutvus HLP ülesandepüstituse koostamise käigus kasutatava infosüsteemi ja müügi-, ostu- ning finantsvaldkondade toimimiseks vajalikke infovarade ning -teenustega. Projekti käigus intervjueeriti võtmeisikuid, viidi läbi vaatlusi, tutvuti olemasoleva dokumentatsiooniga ning analüüsiti infosüsteemi ülesehitust.

Tulemi raames kirjeldati hetkeolukord, koostati tegevuskava ning anti soovitusi tegevuskava rakendamiseks.

Tulemid

  1. Hetkeolukorra kirjeldus
  2. Tegevuskava.