KSI Blockchain tehnoloogia rakendusanalüüs

august 2016 - september 2016

Koostöö Leego Hanssoniga sujus suurepäraselt – tulemus vastas ootustele ja ületas neid. Teostatud KSI Blockchain tehnoloogia rakendusanalüüsi tulemusena sai Guardtime vajaliku ülevaate tehnoloogia rakendamise ärilistest, tehnilistest ja juriidilistest aspektidest. Oleme rahvusvaheline ettevõte ja meie töökeeleks on inglise keel – seega tellisime ka Leego Hanssonilt analüüsi inglise keeles. Tulemus on korrektne ja professionaalne nii sisuliselt kui keeleliselt ja loodame tulevikus koostööd jätkata! – Ivo Lõhmus, Guardtime’i  programmijuht

Kirjeldus:

Guardtime soovis saada ülevaadet enda KSI blockchain tehnoloogia uutest rakendusvõimalustest.

Leego Hanssoni ärianalüütik tutvus kliendi tehnoloogia ja ärimudeliga, kaardistas võtmeisikute eesmärgid seoses analüüsitava tehnoloogiaga ning viis läbi uuringu vastavates huvigruppides.

See töö oli loominguliselt põnev. Blockchain tehnoloogia pakub uusi võimalusi tõsta digitaalses paljude osapooltega maailmas ühistegevuste ja teenuste usaldusväärsust. Suurenenud e-asjaajamise julgus võimaldab efektiivsemat ja mugavamat elu nii inimestele kui teenuseid pakkuvatele era- ja avaliku sektori organisatsioonidele. – Erkki Leego, ärianalüütik

Tulemid:

  1. Ärianalüüs Keyless Signature Infrastructure blockchain tehnoloogia rakendusvõimalustest