Koolitusplaneerija lähteülesande koostamine

aprill 2015

Kirjeldus

Riigikohus vajas abi Koolitusplaneerija II generatsiooni lahenduse hankimisel.

Koolitusplaneerija on Riigikohtus kasutatav infosüsteem koolituste info ja osalejate haldamiseks. Soov oli asendada senine haldusliides veebipõhise rakendusega, mis kasutaks kaasaegset tehnilist platvormi. Eesmärk oli uues süsteemis vältida seniseid vigu, täiendada funktsionaalsust ja tõsta kasutusmugavust.

Siinkohal tuli appi HLP analüütik, kes koondas võtmeisikute ootused ja soovid uuele infosüsteemile. Konsultant viis läbi 5 arutelu, mille käigus selginesid koolituse korraldamise ja läbiviimise protsesside vajadused. Töö tulemusena valmis tehniline kirjeldus, kus oli kenasti kirjas süsteemi funktsionaalsed ja mittefunktsionaalsed nõuded ning tingimused arendusprotsessile.

Tänu rikkalike kogemustega ja entusiastlikele võtmeisikutele olid arutelud produktiivsed ja huvitavad, mis aitas kaasa sisuka lähteülesande loomisele. Siim Jalakas, analüütik.

Tulem

  • Tehniline kirjeldus

28.04.2015