Kodumaja andmekaitse riskianalüüs

august 2014 – oktoober 2014

Kirjeldus

Kodumaja soovis hinnata enda IT lahenduste riske ja korrastada asutuse infoturvet.

Projekti käigus analüüsis HLP konsultant Kodumaja kordasid ja protseduure ning viis läbi intervjuud kõigi valdkondade juhtidega. Kokku toimus 12 põhjalikku intervjuud ja arutelu.

Konsultant teostas riskianalüüsi, mille käigus kaardistati infovarad, määrati infosüsteemide turvaklassid ja olulisemad riskid ning viidi läbi serverite ja tööjaamade pisteline audit. Riskianalüüsi tulemusena kirjeldati kitsaskohtade parandamiseks vajalikud tähelepanekud ja soovitused infoturbe tõhustamiseks.

Töö tulemusi esitleti ettevõtte juhtidele.

Tulem

  1. Riskianalüüs