KESE hanke nõustamine

detsember 2011 – juuli 2012

HLP korrektsus ja süsteemsus dokumentide ning tööde haldamisel moodustab loogilise terviku ning tagab järjepidevuse info edasiandmisel – kõrvaltnähtu on kogemus, millest on palju õppida. Analüüsi ja planeerimise osakonna juhataja Katri Känkinen.

Kirjeldus

Keskkonnaministeerium viib ellu struktuurivahendite programmi KESE ehk “Keskkonnaseire ja andmehõive arendamine”, mille  eesmärk on arendada ja välja töötada seireandmestiku haldamiseks, avalikustamiseks ja kasutamiseks vajalikud töövahendid vastavalt kasutajate vajadustele.

KESE I etapi eesmärk on viia läbi uuring peamiste kasutajate andmete kasutusvaldkondade tuvastamiseks ja kirjeldamiseks. Uuring teostatakse kahes osas:

  • pilootprojekt ehk õhu valdkonna huvigruppide ja kasutusjuhtude kaardistus
  • täismahus kaardistus, mille aluseks võetakse piloodi alusel täiendatud ülesandepüstitus.

Hansson, Leego & Partner nõustas Keskkonnaministeeriumit pilootprojekti hankeprotsessi läbiviimisel. Analüütikud koostasid tehnilise kirjelduse ja nõuded, et leida analüüsipartner, kes kaardistab keskkonnaseire andmehõive korralduse ja andmekasutajate vajadused. Kaardistuse ja analüüsi tulemus peab olema võimalik realiseerida infosüsteemi lahendus ja disain.

Tulemid

  1. Tehniline kirjeldus
  2. Hankedokumendid
  3. Läbirääkimiste plaan
  4. Põhjalikud memod