Kassa- ja läbipääsusüsteemi hanke nõustamine

oktoober 2014 - veebruar 2015

Kirjeldus

Tartu Veekeskus soovis uuendada põhitegevust toetavad infosüsteemid – kassa, juurdepääs aladele ja finantsarvestus.

Kasutuselolevad süsteemid ei vastanud enam vajadustele ja olid tehnoloogiliselt aegunud. Samuti puudusid töövahendid kvaliteedi kontrollimiseks ning andmete korrastamiseks ja analüüsiks. Vajaduste kirjeldamiseks ja hankeprotsessi läbi viimiseks küsiti nõu HLP-lt.

I Etapis töötas HLP konsultant läbi materjalid, viis läbi küsitlused veekeskuse võtmeisikutega, tutvus olemasolevate infosüsteemidega ja koostas lähteülesande. Lähteülesandes kirjeldas konsultant olulised funktsionaalsed ja mittefunktsionaalsed nõuded hangitavale süsteemile ning pani paika juurutusprojekti kodukorra reeglid.

II Etapis koostas HLP konsultant hankedokumendid, analüüsis pakkumisi ning koordineeris hanke läbirääkimisi.

Tulemid

  • Tehniline kirjeldus
  • Hankedokumendid