Kaardirakenduse hanke koordineerimine

aprill 2013 - november 2013

Kirjeldus

Sevenoil soovis uuendada kaardikeskuse lahendust, et tagada lahenduse jätkusuutlikkus ja vastavus põhitegevusele.

HLP roll projektis oli kasutatava lahenduse dokumenteerimine, versioonimuudatuse lähteülesande ja eesmärkide sõnastamine ning võtmeisikute soovide kirjeldamine.

Tulemid

  • Tehniline kirjeldus
  • Tarkvaranõuete spetsifikatsioon
  • Kasutajajuhend