Kaardikeskuse II põlvkonna lahenduse hange

jaanuar 2014 - märts 2014

Kirjeldus

Hansson, Leego & Partner nõustas Reval-Oili II põlvkonna kaardikeskuse tarkvaralahenduse arenduspartneri leidmisel. Senine lahendus on edukalt toiminud üle 10 aasta, kuid aja jooksul on tekkinud vajadus kasutusele võtte mugavam ja kaasaegsem lahendus.

Eelneva projekti raames olime koostanud kaardikeskuse lähteülesande.

Projekti käigus koostasime hankedokumendid ning koordineerisime suhtlust hankes osalejatega. Saatsime hankekutsed ligikaudu kahekümnele ettevõttele ning avaldasime hanketeate Mercell e-hankekeskkonnas.

Läbirääkimisi alustati viie pakkujaga. Arutelude käigus vastati pakkujate küsimustele ning selgitati Reval-Oili nõudeid ja vajadusi, mis võimaldas tarkvaraarendusfirmadel esitada täiendatud pakkumised. Suur osa küsimusi ja kõhklusi olid seotud liideste rohkuse ning keerukusega.

Konsultandid analüüsisid täiendatud pakkumisi ning jagasid soovitusi sobivaima arenduspartneri leidmiseks.

Tulemid

  1. Hankedokumendid arenduspartneri leidmiseks
  2. Pakkumiste analüüs
  3. Läbirääkimiste põhjalikud memod