IT-valdkonna hetkeolukorra hindamine

august 2016 - september 2016

Kirjeldus:

AS Express Post soovis hinnata IT-valdkonna hetkeolukorda ja kaardistada äriprotsessid edasiste arengusuundade valimiseks.

Leego Hanssoni konsultandid kaardistasid ettevõttes kasutatavad infosüsteemid ja IT-protsessid, hindasid koostööpartnerite võimekust ning panid kirja võtmeisikute eesmärgid ja soovid.

Lausa lust oli töötada inimestega, kes teavad hästi, mida nad tahavad saavutada. Seeläbi said arengusoovitused väga praktilised ja nende elluviimine saab eeldatavasti olema tõhus. –Erkki Leego, juhtivpartner

Tulemid:

  1. Hetkeolukorra kirjeldus
  2. IT infastruktuuri ülevaade
  3. Soovitused arengusuundade valimiseks