IT süsteemide hetkeolukorra hindamine

detsember 2015 - jaanuar 2016

Kirjeldus:

Dental Invest Estonia soovis hinnata IT süsteemide hetkeolukorda ja saada nõu IT toimimiseks vajalike ressursside parendamiseks.

Kaardistasime ettevõttes kasutatavate infosüsteemide eesmärgid ja võtmeisikute soovid ning analüüsisime vajalikke IT lahendusi ja kompetentsi.

Tulemid:

  1. Hetkeolukorra kirjeldus
  2. IT infastruktuuri ülevaade