IT meeskonna visiooni koostamine

mai 2014 - juuni 2014

Kirjeldus

Merko Ehitus Eesti (edaspidi MRK) soovis hinnata IT meeskonna kompetentside ja vastutuse hetkeolukorda ja saada nõu IT organisatsiooni toimimise parendamiseks.

HLP ülesandeks oli MRKs kasutatavate infosüsteemide eesmärkide ja võtmeisikute soovide kaardistamine ning vajaliku IT kompetentsi analüüs.

Tulemid

  • IT struktuuri ja koosseisu kaardistus
  • IT-meeskonna visioon ja tegevuskava
  • IT juhi ametijuhend