IT juhtimise kogumiku täiendamine

aprill 2013 - mai 2013

Kirjeldus

Tiigrihüppe Sihtasutuse tellimusel täiendas Hansson, Leego & Partner tehnoloogia juhtimise parimate praktikate kogumikku üldhariduskoolidele.

Põhilise osa täiendustest moodustasid koolide praktikate näited (12 tk). Lisaks kirjeldati näpunäited IT valdkonna korraldamisel väikesele ja suurele koolile ning kohendati muid peatükke.

Tulem

Kogumik “IT juhtimise head tavad koolidele“.