IT juhtimise kogumik koolidele

jaanuar 2012 - aprill 2012

Koostöö HLP-ga sujus väga hästi, kuna tegu on professionaalidega. Lisaks sellele, et HLP konsultandid orienteeruvad väga hästi IT juhtimise valdkonnas, oli meeldivaks üllatuseks see, et kogumik suudeti luua vägagi koolikeskne, st sihtgrupile meelepärases ja arusaadavas võtmes. Kvaliteedijuht Enely Prei

Kirjeldus

Tiigrihüppe Sihtasutuse tellimusel koostas HLP tehnoloogia juhtimise parimate praktikate kogumiku üldhariduskoolidele. Koostatud kogumik on koolide jaoks kasutatav IT juhtimise käsiraamatuna.

Kogumik selgitab olulisi IT-valdkonna juhtimiseks vajalikke teemasid:

  1. IT-vajaduste kirjeldamine
  2. IT-arengu juhtimine
  3. IT-meeskonna rollid ja vastutus
  4. Taristu loomine ja haldamine
  5. Kooli IT-turvalisus
  6. Ülevaate olulisematest juhenditest ja kordadest.

Tulem

Kogumik “IT juhtimise head tavad koolidele“.