IT hetkeolukorra hindamine

jaanuar 2017 - veebruar 2017

Kirjeldus:

Grant Thornton soovis teada, millises seisundis on nende infotehnoloogia kasutamine ja saada nõu, millele edaspidi rohkem tähelepanu pöörata.

Konsultant Siim Jalakas kirjeldas hetkeolukorda, projekti vastutav analüütik Erkki Leego koostas eelkõige arengusoovitusi ja assistent Mariana Urvik juhtis projekti logistikat ning dokumenteeris kohtumisi. Projekt viidi läbi Leego Hanssonis välja arendatud hetkeolukorra hindamise metoodika järgi.

Projekti tegi põnevaks asjaolu, et meie konsultantidel oli võimalus auditeerida auditeerijaid, sest Grant Thorntoni üks olulistest tegevussuundadest on sarnaselt meile nõustamine ja auditeerimine.

Mulle meeldis Grant Thorntoni organisatsioonikultuur, mis on lähedane Leego Hanssonile – üksteisest lugupidav, konstruktiivne ja professionaalne. – Erkki Leego, juhtivpartner

Tulemid:

  1. Hetkeolukorra kirjeldus
  2. Arengusoovitused