IT hetkeolukorra hindamine

november 2017-detsember 2017

Kirjeldus:

Valgamaa Kutseõppekeskus soovis planeerida kooli järgmised IT arengusammud võttes arvesse Haridus- ja Teadusministeeriumi haldusala IKT baastaristu ja baasteenuste miinimumnõudeid. Leego Hanssoni konsultandid nõustasid kooli juhtkonda IT süsteemide, -dokumentatsiooni, tööprotsesside ja teenuste IKT miinimumnõuetega kooskõlla viimiseks ning andsid praktilisi soovitusi IT jätkusuutlikuks planeerimiseks.

 

Töö käigus viidi läbi intervjuud Valgamaa Kutseõppekeskuse lahenduste peakasutajatega, mille põhjal kirjeldati IT hetkeolukord ja pandi kirja tähelepanekud IT korralduse tugevuste, nõrkuste, ohtude ja kasutamata võimaluste kohta. Puuduste kõrvaldamiseks ja olukorra parendamiseks kirjeldati IT valdkonna arendamise soovitused.

 

Valgamaa Kutseõppekeskuse projekti puhul oli meeldiv näha direktori ja IT juhi poolset tahet IT valdkonda tõsiselt edasi arendada. Huvitavad olid ka IT spetsialisti loodud nutikad lahendused ja 2011. aastal valminud koolihoonete kompleks, mis on tänagi igati kaasaegne ja hästi varustatud õpikeskkond mitmekülgse praktilise hariduse andmiseks.

Tulemid:

  1. Hetkeolukorra kirjeldus
  2. Soovitused IT-valdkonna arendamiseks