IT hetkeolukorra hindamine

jaanuar 2017 - veebruar 2017

Kirjeldus:

Auditi käigus saadud väline tagasiside ja soovitused on igati väärtuslik info ning aitab TTÜ-l sõnastada kriitilisi arenguvajadusi lähitulevikuks. – Joosep Kaasik, administratsioonidirektor

Tallinna Tehnikaülikool soovis saada ülevaadet oma IT arenguvajadustest, selle jaoks viidi läbi IT hetkeolukorra audit.

Projekti konsultandid olid Erkki Leego ja Siim Jalakas, kes kirjeldasid IT hetkeolukorda, tegid kindlaks IT valdkonna arenguvajadused ja andsid arengusoovitusi. Selleks viidi läbi 20 intervjuud ja arutelu võtmeisikutega, tutvuti dokumentatsiooniga ja suheldi võrdlusülikoolidega. Assistent Mariana Urvik abistas konsultante intervjuude memodega ja koostas dokumentatsiooni ülevaate.

Projekti lõpus toimus 50 osavõtjaga juhtkonna arenguseminar, kus teiste teemade seas esitlesid Leego Hanssoni konsultandid kõiki enda tähelepanekuid ja soovitusi. Väga hästi vastu võetud nõuannetest arendati välja uued strateegilised eesmärgid tulevikuks.

Projektis kasutatud Leego Hanssoni hetkeolukorra hindamise metoodika on välja arendatud läbi varasema kogemuse ja hea tava.

Projekti tegi huvitavaks Tallinna Tehnikaülikooli infosüsteemide ja teenuste rohkus ning IT organisatsiooni suurus.

Olles ise koolis vaid tudengi rollis, oli põnev näha, kui palju tegevust toimub ülikooli IT osakonnas tegelikult. – Mariana Urvik, assistent

Tulemid:

  1. Hetkeolukorra kirjeldus
  2. Arengusoovitused