IT hetkeolukorra hindamine

jaanuar 2017 - veebruar 2017

Kirjeldus:

Valisime Leego Hanssoni IT-auditit läbi viima seetõttu, et meil on eelnev kogemus koostööst nende kui asjatundliku ja soliidse partneriga. Jäime ka sel korral koostöö ja auditi tulemi sisukusega rahule. Lisaks on pikaajalisema koostöö puhul meeldiv märgata, et koostööpartner oma teenust jätkuvalt arendab. Julgen soovitada Leego Hanssonit ka teistele. Piret Vitsur, ökonoomikajuht

Balbiino soovis saada ettevõtte IT hetkeolukorra hinnangu ning arenguvisiooni tulevikuks. Selleks hindasid Leego Hanssoni konsultandid IT süsteeme toetavat dokumentatsiooni ja tööprotsesse ning andsid nõu nende jätkusuutlikuks korraldamiseks.

Konsultant Siimu põhiülesanneteks oli intervjuude, materjalide ning varasemate teadmiste abil kirjeldada Balbiino IT hetkeolukorda. Tuginedes hetkeolukorrale ning varasemale kogemusele koostas Erkki arendamise soovitused jätkusuutlikuks tulevikuks. Projektis kasutati Leego Hanssonis välja arendatud hetkeolukorra hindamise metoodikat.

Põnevaks muutis projekti sisendi saamine väga erinevatest allikatest – intervjueeriti nii IT inimesi kui müügi-, lao-ja tootmisosakonda. Lisaks said Leego Hanssoni konsultandid tutvuda põneva tootmisala ning külmlaoruumidega.

See projekt demonstreeris selgelt, et igal töötajal on nutikate IT lahenduste järgi huvi ja vajadus.– Mariana Urvik, assistent

Tööstuste nõustamise põnevaim osa on tutvuda tootmise masinavärgiga. Jäätisetootmises on vahvad külmad etapid. Võimalus igal kohtumisel maiustada uue maitsva Balbiino jäätisega on muidugi boonuseks.Erkki Leego, juhtivpartner

Tulemid:

  1. Hetkeolukorra kirjeldus
  2. Arengusoovitused