IT hetkeolukorra hindamine

november 2016 - detsember 2016

Kirjeldus:

Koostöö Leego Hanssoniga oli väga sujuv ja konstruktiivne. Nende poolt pakutud ideed ja lahendused olid asjalikud ja lähtusid ettevõtte vajadustest. Soovitame neid julgelt IT olukorra analüüsimiseks ja soovituste koostamiseks. Merit Ots, juhataja

KindlustusEst Kindlustusmaakler soovis saada ettevõtte IT hetkeolukorra hinnangu ning arenguvisiooni tulevikuks. Projektile lisas põnevust KindlustusEsti oskus aidata kliendil nutikate automaatikate ja liidestuste alusel võrrelda mitme erineva kindlustusseltsi hinna-ja pakkumistingimusi, seejuures kedagi eelistamata.

Konsultant Siimu põhiülesanne oli kirjeldada IT hetkeolukord. Hetkeolukorrale ja varasemale kogemusele tuginedes koostas juhtivkonsultant Erkki arengusoovitused, mis sisaldasid ka visiooni arenduste juhtimiseks. Assistent Mariana oli abiks dokumentatsiooni ülevaate koostamisel.

Projektis kasutati Leego Hanssonis välja arendatud hetkeolukorra hindamise metoodikat.

Firma nime esimene osa, KindlustusEst, ilmestab hästi selle organisatsiooni eestvedajate nutikaid ja stiilseid mõtteid ettevõtte tegevuse korraldamisel. Erkki Leego, juhtivpartner

Tulemid:

  1. Hetkeolukorra kirjeldus
  2. Arengusoovitused