IT hetkeolukorra hindamine

november 2016 - detsember 2016

Kirjeldus:

Iizi Kindlustusmaakleri peamine eesmärk oli saada IT alast nõu ja liikuda tervikliku süsteemi suunas. Hetkeolukorra hindamine oli soovitud tulemuse saavutamiseks vajalik esimene etapp. Asjaolu, et Iizi on üks esimesi internetipõhise kindlustusteenuse pakkujaid ja kogenud infotehnoloogia kasutaja, lisas projektile põnevust.

Konsultant Siimu ülesanne oli sisendite ja teadmiste abil kirjeldada hetkeolukorda. Tuginedes hetkeolukorrale, heale tavale ja varasemale kogemusele koostas juhtivkonsultant Erkki arengusoovitused. Assistent Mariana oli abiks dokumentatsiooni ülevaate koostamisel.

Projektis kasutati Leego Hanssonis välja arendatud hetkeolukorra hindamise metoodikat.

Infotehnoloogia ja innovatsioon on Iizi äristrateegia oluline osa juba aastaid. Oli väga põnev väljakutse nendega kaasa mõelda ning oma panus anda. Erkki Leego, juhtivpartner

Tulemid:

  • Hetkeolukorra kirjeldus
  • Arengusoovitused