IT hetkeolukorra hindamine

november 2016 - detsember 2016

Kirjeldus:

IMG Numeri, mis on üks suurimaid ja pikima ajalooga raamatupidamisteenuseid pakkuv ettevõte Eestis, pöördus meie poole sooviga saada ammendav ülevaade enda IT-taristu ja -tööprotsesside olukorrast ning hinnata, kas siiani IT-sse tehtud investeeringud on olnud piisavad ja õigel suunal. Ettevõte on oma tegutsemisaja jooksul mitmeid arenguetappe läbinud ning igast etapist on midagi tänasesse infosüsteemi kaasa tulnud. Klientide finantsandmeid käsitleva ettevõtte jaoks peab IT-lahenduste turvalisus ja töökindlus olema prioriteet.

Meie konsultandid kaardistasid ettevõtte Eestis asuva emaettevõtte, Läti ja Leedu tütarettevõtetes kasutusel olevad infosüsteemid ja IT-protsessid, hindasid koostööpartnerite võimekust ning koostasid vastavalt juhtkonna eesmärkidele konkreetse arengukava IT-valdkonna arendamiseks.

IMG Numeri töötajate võime kaasa mõelda ja tahe IT valdkonnas areneda oli muljetavaldav. Meie koostatud IT valdkonna arendamise soovitused on hea alguspunkt suurema süsteemsuse ja parema jätkusuutlikkuse loomisel. – Siim Jalakas, konsultant

Tulemid:

  1. Hetkeolukorra kirjeldus
  2. IT infastruktuuri ülevaade
  3. Soovitused IT-valdkonna arendamiseks