ISKE rakendusplaani koostamine

november 2013 – detsember 2013

Kirjeldus

HLP koordineeris Riigikohtu tellimusel infosüsteemide kolmeastmelise etalonturbe süsteemi ISKE rakendamiseks vajaliku tegevusplaani koostamist. Konsultant viis läbi kaheksa intensiivset ning sisutihedat töötuba, kus arutati praktiliste näidete varal põhjalikult sadu meetmeid.

Ühise mõttetöö tulemusena saavutati praktiline ja Riigikohtu infosüsteemi vajadustega otseselt seotud rakenduskava.

Projekti tulemitele toetudes alustas Riigikohus ISKE meetmete rakendamise töödega.

Tulemid

  1. Praktiline ja selge meetmete rakendatuse ülevaade
  2. Tegevuskava ISKE meetme rakendamiseks
  3. Põhjalikud memod