ISKE rakendamise nõustamine

märts 2017-juuni 2017

Kirjeldus:

Eesti Kirjandusmuuseum soovis rakendada infosüsteemide kolmeastmelist etalonturbe süsteemi ehk ISKEt. Projekti eesmärk oli juhendada klienti kogu protsessi vältel – alates andmekogude kaardistamisest kuni tegevuskava koostamiseni.

Konsultantide Rein Hanssoni ja Siim Jalaka põhilised ülesanded olid hinnata koos kliendiga meetmete rakendatust, nõustada dokumentatsiooni koostamisel ning panna kokku tegevuskava, mille abil saab klient vajalikud ISKE meetmed meetmed omal käel rakendada. Assistent Mariana Urviku peamine ülesanne oli korrastada meetmete rakendatuse tabelit pärast koosolekuid.

Projekti läbiviimisel lähtuti ISKE rakendusjuhendist ja Leego Hanssoni pikaaegsest kogemusest ning heast tavast.

Projekti tegi konsultantidele huvitavaks kliendi poolne õppimistahe ning Eesti Kirjandusmuuseumi andmekogude rohkus.

Eesti Kirjandusmuuseumiga olime ka varasemalt koostööd teinud. On näha, et kirjandusmuuseum pingutab kõvasti IT-valdkonna korrastamisel. ISKE rakendamine võimaldab neil liikuda järgmisele tasemele infoturbe ja jätkusuutlikkuse tagamisel. – Siim Jalakas, vastutav konsultant

Tulemid:

  1. ISKE meetmete rakendamise kava