ISKE pilootprojekt Lääne-Viru omavalitsuses

detsember 2007 - juuni 2008

Kirjeldus

Riigi Infosüsteemide Arenduskeskuse (RIA) tellimusel viis HLP läbi ISKE rakendamise pilootprojekti kohalikus omavalitsuses (Kadrina vallavalitsus) vastavalt ISKE rakendusjuhendis kirjeldatud protsessile.

Tulemid

  1. ISKE rakendamise projekti koosolekute/kohtumiste memod
  2. Andmekogude nimekiri, neile määratud turvaklassid ja turbeastmed
  3. Infovarade inventuuri dokumentatsioon
  4. Rakendamisele kuuluvate moodulite ja turvameetmete loetelu
  5. Turvameetmete rakendamiseks vajalik dokumentatsioon
  6. Finantsanalüüs