ISKE konsultatsioon 9 omavalitsuses

mai 2013 - aprill 2014

Kirjeldus

Aastal 2012 algatasid 9 Saaremaa omavalitsust ISKE projekti, mille raames sooviti parendada infosüsteemide töökindlust ning jätkusuutlikkust ja  tõsta juhtide, IT spetsialistide ja kasutajate teadlikkust. Projektiga liitusid Kuressaare Linnavalituse ning Lümanda, Kaarma, Pöide, Mustjala, Leisi, Orissaare, Valjala ning Muhu Vallavalitsused.

HLP võitis projekti teise etapi hanke, mille eesmärk on ISKE moodulite B3 kuni B5 rakendatuse hindamine KOV-des.

Projekti esimeses osas viisime läbi 10 töötuba, milles osalenud spetsialistid said ajurünnaku käigus praktilise koolituse just nende infosüsteemide näitel ning mõistavad seeläbi paremini omavalitsuses rakendamist vajavate meetmete tausta, põhjuseid ning olulisust. Töötoa tulemiks oli väga praktiline ja selge ülevaade:

  1. millised dokumendid vajavad täiendamist, millised loendid ja kaardistuse osad loomist;
  2. kuidas konfigureerida infosüsteemi erinevaid osi, et tagada turvaline ja hästitoimiv elektrooniline töökeskkond;
  3. kas ja milliseid teadmisi peavad välised teenuseosutajad infosüsteemi valdajatega jagama, et tagada vastutus.

Seejärel omavalitsused rakendasid koostatud soovituste alusel neli kuud meetmeid ning lahendasid ülevaatuse käigus selgunud kitsaskohti.

Hetkel on käimas projekti teine osa, kus HLP konsultandid koos omavalitsuste spetsialistidega vaatavad üle vahepeal saavutatu ning abistavad keerukate valikute või lahenduste valikul.

Projekti tähtaeg on 04. aprill 2014.

Tulemid

  1. Praktiline ja selge meetmete rakendatuse ülevaade
  2. Osaliselt või rakendamata meetmete rakendusplaan
  3. Tehnilised juhised infosüsteemi töökindluse ja turvalisuse tagamiseks
  4. Näpunäited dokumentatsiooni mugavaks ja jätkusuutlikuks haldamiseks
  5. Järelhindamise kohavaatluste kokkuvõtted