Spordiregistri ISKE konsultatsioon

märts 2011 - aprill 2011

Vaatamata ISKE juurutamise projekti lühikesele kestvusele suutsime kontsentreeritud tööga jõuda soovitud tulemuseni. HLP ekspertide kogemus aitas oluliselt probleemsete valdkondade juures efektiivsete lahenduste leidmisel. Märkimisväärselt oli ka abiks konsultantide oskus laskuda nö kliendi tasandile ja mõista meiepoolset vaatenurka protsessidele. Veiko Ulp

Kirjeldus

Spordikoolituse ja –teabe SA tellimusel koordineeris HLP infosüsteemide kolmeastmelist etalonturbe süsteemi ISKE juurutamist Spordiregistris.

Analüütik juhendas teabetunnis juhte ning peakasutajaid. Küsitleti võtmeisikuid, kaardistati infovarad ja määrati turvaklass ning turbemeetmed. Teostati riskianalüüs, sh hinnati ohtude esinemise tõenäosust.

Koostati tegevuskava infoturbe halduse meetmete rakendamiseks. Analüütik nõustas ISKE auditi käigus kasutajaid.

Tulemid

  1. Infovarade kaardistus
  2. Infoturbedokumentatsioon
  3. Rakendatavad ISKE meetmed