Infoturbe poliitika koostamine

märts 2014 - aprill 2014

Kirjeldus

TREV-2 Grupi tellimusel tutvus Hansson, Leego & Partner ettevõtte olemasoleva infoturbealase dokumentatsiooniga, määratleti ühiselt informatsiooni tundlikkuse tasemed ja infovarad ning sõnastati infoturbe nõuded ja rakendusmeetmed.

Konsultant koostas ettevõtte vajadustest lähtuvalt grupi ettevõtete infoturbepoliitika ja infosüsteemi kasutamise korra. Infoturbepoliitika sõnastamisel lähtuti ISKE etalonturbe valdkondadest ning Riigi Infosüsteemi Ameti poolt koostatud parimate praktikate suunistest ja näidetest. Infosüsteemi kasutamise kord kirjeldab nii infosüsteemi kasutajate kui ka haldajate õigused, kohustused ja vastutuse.

Tulemid

  1. Infoturbepoliitika
  2. Infosüsteemi kasutamise kord