Infosüsteemide turvaaudit

november 2016

Projekti tulem vastas meie ootusele – vajasime just ülevaatlikku tabelit ohuhinnangute kirjeldustega, mitte mahukat dokumenti. Meie IT-tugi sai soovitustest hüva nõu, kuidas edasi tegutseda. Tänapäeval on aega vähe ja pole pointi toota pikki kirjutisi. Meie enda töös on üha enam samamoodi. – Hannes Vallikivi, advokaadibüroo Derling juhtivpartner

Kirjeldus:

Advokaadibüroo Derling soovis hinnata ettevõtte infosüsteemide jätkusuutlikkust ning riskitegureid ning saada nõu nende paremaks haldamiseks.

Leego Hanssoni konsultant  Rein Hansson tutvus advokaadibüroo Derlingu kontoritega nii Tartus kui Tallinnas, vaatles infosüsteemide ülesehitust, seadistust ning kasutamist. Samuti küsitles Derlingu IT partnereid, et saada selgem ülevaade, kuidas infotehnoloogiat ettevõttes kasutatakse ja hallatakse.
Kaardistustööde tulemusena valmis konkreetne nimekiri Derlingu infosüsteemide nõrkustest ning soovitustest, kuidas tulevikus riske vähendada.

Tulemid:

  • Riskihinnang
  • Soovitused