Infosüsteemi OKAS hanke koordineerimine

juuli 2007 - veebruar 2008

HLP korrektsus ja süsteemsus dokumentide ning tööde haldamisel moodustab loogilise terviku ning tagab järjepidevuse info edasiandmisel – kõrvaltnähtu on kogemus, millest on palju õppida. Analüüsi ja planeerimise osakonna juhataja Katri Känkinen.

Kirjeldus

Keskkonnainspektsiooni tellimusel koordineeris Hansson, Leego & Partner objekti kontrollimise protokollide infosüsteemi (OKAS) riigihanget.

Analüütik koostas ülesandepüstituse, sh hindas KKI vajadusi alates infrastruktuuri vajadustest kuni planeeritava registri funktsioonideni. Konsultant koostas hanke dokumendid, koordineeris taotluste ja pakkumuste avamise ning kinnitamise protsesse.

Tulemid

  1. Hankedokumendid
  2. Pakkumuste analüüs