IKT strateegia koostamine

veebruar 2017 - mai 2017

Kirjeldus:

Erkki suured kogemused haridusvaldkonna infotehnoloogia valdkonnas lõid eeldused koostööks. Tema tasakaalukus ja oskus erinevate osapooltega arvestavalt suhelda ning täiendades seda heade märkuste ja nõuannetega, tegi koostöö edukaks. – Rainer Rannala, Haridusameti üldosakonna juhataja

Tallinna Haridusamet soovis abi Tallinna haridusasutuste IKT arenguststrateegiate välja töötamisel. Eesmärk oli koguda piisavalt taustmaterjale ja informatsiooni võtmeisikutelt, loomaks kõigi osapoolte jaoks sobiva IKT stateegia.

Projekti konsultant oli Erkki Leego, kelle ülesanneteks võtmeisikutega intervjuude läbiviimine, materjalidega tutvumine ning IKT strateegia ja elluviimise tegevuskava koostamine. Assistent Mariana Urvik koordineeris intervjuude ajakava, koostas dokumentatsiooni ülevaate ja võttis kokku arutelul kõlanud ideed ja soovid.

Projektis kasutati Leego Hanssoni strateegia loomise metoodikat, mis on välja töötatud erinevate projektide kogemusest ja headest tavadest. Kasutatav metoodika sisaldab piisavalt paindlikkust, et arvestada kliendi soovide ning huvidega.

Projekti tegi põnevaks osapoolte rohkus – kõigi huvidega arvestamine oli suur väljakutse. Tulemina valmis Tallinna linna haridusvaldkonna IKT strateegia aastateks 2018-2022 ning strateegia elluviimise tegevuskava.

Projekti intervjuudest selgus, et IKT valdkond on tänaseks lisaks koolidele ka lasteaedadesse pugenud ning õnneks ei plaanigi sealt lahkuda. – Mariana Urvik, assistent

Tulemid:

  1. IKT strateegia
  2. Tegevuskava