IKT õppekavade arendamise metoodika

juuni 2017-mai 2018

Kirjeldus:

 

Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus kutsus Leego Hanssoni appi koostama IKT eriala õppekavade arendamise metoodikat, mis võtab arvesse tööturu vajadusi ja kaasab efektiivselt tööandja esindajaid.

 

Oluline lähtekoht on õppekava ja õppeainete kompetentside valikul ning sõnastamisel lähtuda Euroopa e-kompetentside raamistikust (e-CF).

 

Metoodika koostamisel kohtuti tööandjate ja ülikoolid esindatajatega, töötati läbi seonduvad uuringud ja nõudeid kirjeldavad dokumendid. Metoodika täiendamisel viidi läbi mitu arutelu IT akadeemia võtmeiskutega. Projekti teises pooles viidi läbi metoodika testimine kahe õppekava baasil Tartu Ülikoolis ja Tallinna Tehnikaülikoolis.

 

Projekti juhtivkonsultant oli Erkki Leego, kelle ülesanne oli analüüsida dokumentatsiooni, viia läbi arutelud osapooltega ning koostada, kooskõlastada ja testida metoodika. Assistendi rollis oli Mariana Urvik, kes koordineeris kohtumised ning oli metoodika koostamisel abiks.

 

Projekti muutis huvitavaks õppekavade arendamise temaatika keerukus ja erinevate ülikoolide protsesside erinevused. Omaette põnev väljakutse oli jõuda praktiliselt kasutatava metoodikani.

 

“Olen eriliselt rahul valminud metoodika praktilise rakendatavuse üle. Tööandjate tänaste vajaduste paigutamine mitmeid aastaid hiljem väljundeid (loe: kompetentseid tudengeid) andva õppekava raami, oli tõsine loominguline väljakutse.” – Erkki

Tulemid:

  1. IKT õppekavade arendamise metoodika väljatöötamise ülevaade
  2. Juhend programmijuhile programminõukogu töö korraldamiseks
  3. IKT õppekava arenduse metoodika tutvustus
  4. Esitlus – IKT õppekavade arenduse metoodika tutvustus
  5. Testimise ülevaade