Ida-Tallinna Keskhaigla infoturbe tegevuskava

veebruar 2006 - aprill 2006

Kirjeldus

Ida-Tallinna Keskhaiga tellimusel koostas HLP ülevaate haigla andmeturbe olukorrast, hindas infosüsteemi ohtusid ja nõrkusi ning töötas välja infoturbe tegevuskava.

Tulemid

  1. Riskianalüüs
  2. Infoturbe tegevuskava