Hoolekandeteenuste IT juhtimine

august 2011 – detsember 2012

Kirjeldus

AS Hoolekandteenused tellimusel koostas HLP organisatsiooni IT hetkeolukorra ülevaate, IT strateegia  koos tegevuskavaga ning strateegia rakendamise juhendi aastateks 2011-2013.

Hetkeolukorra hindamise käigus viidi läbi küsitlused organisatsiooni võtmeisikutega ning külastati erinevaid hooldekodusid. Koostatud IT strateegia elluviimist vastavalt tegevusplaanile teostas HLP.

Ajavahemikul november 2011 kuni detsember 2012 täitis HLP strateegilise IT juhtimise ja operatiivse nõustamise rolli.

Tulemid

  1. Hetkeolukorra kirjeldus
  2. IT strateegia 2011-2013 ja tegevuskava
  3. Strateegia rakendmise juhend