Hääletussüsteemi järeljuurutuse juhtimine

jaanuar 2012 - aprill 2012

Kirjeldus

Riigikogu Kantselei (RKK) tellimusel koordineeris Hansson, Leego & Partner RKK esindajana hääletussüsteemi järeljuurutust ning tagas projektis RKK huvide kaitse.

Projektis fikseeriti senine arendustööde hetkeseis, selgitati välja kitsaskohad, kooskõlastati osapoolte vahel edasine tegevuskava, seati eesmärgid ning koostati tegevuskava projekti III ja IV etapi edukaks läbimiseks.

HLP konsultant koordineeris projekti III etapi tulemuslikku läbiviimist.

Tulemid

  1. III ja IV etapi tegevuskava
  2. Juhtrühma protokollid
  3. Testjuhtude kirjeldused
  4. Testitulemite protokollid