Gruusia tervishoiu IT strateegiline nõustamine

juuli 2005 - november 2005

Kirjeldus

Hansson, Leego & Partner oli IT partner Scandinavian Care poolt juhitavas Maailmapanga konsultatsiooniprojektis „Improvement of Hospital Governance/Management and Strategic planning”.

Tööde tellija oli Gruusia Tervishoiu- ja Sotsiaalprojektide Rakendamise Keskus. HLP konsultandid koostasid juhised ja tegevuskava Gruusia haiglate finants- ja haldussüsteemide arendamiseks.

Tulemid

Aruanne „Management information system for hospitals with special attention to the integration of clinical and administrative information to support decision making” ja esitlus.