GEVA ISKE rakenduskava koostamine

september 2014 - oktoober 2014

Kirjeldus

HLP koordineeris Geenivaramu tellimusel GEVA infosüsteemi andmeturbe ISKE-le vastavuse tagamiseks vajaliku tegevusplaani koostamist.

Tulemid

  • Rakenduskava
  • Infoturbe poliitika