GEVA arenduse juhtimine

jaanuar 2012 - detsember 2015

Projekti raames toimunud koostöö on olnud sisukas ja töine, kuid samas ka lõõgastavalt humoorikas. Lepingute ja varade haldur Ene Mölder.

Kirjeldus

Hansson, Leego & Partner oli edukas Tartu Ülikooli Eesti Geenivaramu IT hangete lähteülesande koostamise ja järelevalve teenuse hankes.

HLP analüütikute ülesanne oli koostada TÜ Eesti Geenivaramu järgmise põlvkonna IT lahenduste lähteülesanne, projektijuhil tuli koordineerida sobiva IT arenduspartneri leidmise hanget ning teostada arenduste tellijapoolset projektijuhtimist ja tellijajärelevalvet.

Uue töökeskkonna GEVA lähteülesanne valmis 2012. aasta septembris. Arenduspartneri leidmise riigihankes oli edukas tarkvaraarendusettevõte Quretec, kes alustas projektitöödega märtsis 2013. Alates 2013 aasta kevadest oli HLP konsultantide ülesanne koordineerida Geenivaramu töörühmade tööd ja teostada arenduste tellijajärelevalvet. Projektis oli aktiivselt igapäevaselt toimetamas 20-25 spetsialisti.

Infosüsteem valmis 2015. aasta sügisel.

Projekt oli peamiselt rahastatud Euroopa Liidu Regionaalarengu Fondist, meetme „Teadusaparatuuri ja –seadmete kaasajastamine“ alameetme „Riikliku tähtsusega teaduse infrastruktuuri kaasajastamine“, projekti „Eesti Genoomikakeskus“ (projekt nr 3.2.0304.11-0312) kaudu.

Tulemid

  1. Infosüsteemi GEVA lähteülesanne
  2. Riigihanke hankedokumendid
  3. Hankelepingu läbirääkimised arendajaga
  4. Projekti kodukorra fikseerimine