GenNeti infoturbepoliitika sobivuse hindamine

august 2005 - september 2005

Kirjeldus:

Hansson, Leego & Partner viis läbi turbeauditi firmas Gennet Laboratories.

GenNeti juhtkond soovis auditeerida oma infovarade turvalisust ja infoturbepoliitika sobivust delikaatsete isikuandmetega töötlemiseks mõeldud infosüsteemide arendamisel ja hooldamisel.

Tulem:

Andmekaitse auditi aruanne